Dhammaan xirmooyinka
Guri / Dooro Xidhmo

Diwangali Shirkadada

Posting 2 years Local Companies

 • Qiimayaasha $20.00
 • Xad 730 Maalmo
 • Gallery Limit 2 Sawiro

Posting 5 years local Companies

 • Qiimayaasha $50.00
 • Xad 1830 Maalmo
 • Gallery Limit 5 Sawiro

1 year foreigners Companies

 • Qiimayaasha $40.00
 • Xad 365 Maalmo
 • Gallery Limit 3 Sawiro

xidhmada bandhiga

Front Ads Local Companies

 • Qiimayaasha $100.00
 • Muuqaal 120 Maalmo

Ultimate Local Companies

 • Qiimayaasha $60.00
 • Muuqaal 60 Maalmo

Front Ads Foreigner Companies

 • Qiimayaasha $80.00
 • Muuqaal 60 Maalmo